Udržitelnost

Děláme vše pro to, aby byl dopad naší činnosti pozitivní. Na lidi i na planetu.

Nejsme fast fashion

Naše vize je, aby značka Modibodi pozitivně ovlivňovala lidi a aby i dopad našeho konání na životní prostředí byl pozitivní. Proto vytváříme opakovaně použitelné spodní prádlo a oblečení, které je udržitelnou alternativou k jednorázovým pomůckám, jimiž lidé obvykle řeší menstruaci, inkontinenci, ale třeba i úniky přebytků mateřského mléka... Udržitelnost je vztažný bod všech našich každodenních operací a obchodních rozhodnutí a naše produkty v sobě snoubí inovace a dlouhou životnost, takže můžete sebejistě kráčet světem jištěni ochranou, která je šetrná k životnímu prostředí. Den za dnem, měsíc co měsíc, rok za rokem.

Podporujeme cíle OSN pro udržitelný rozvoj (Sustainable Development Goals), a určili jsme 8 cílů, ke kterým můžeme přispět.

modibodi-udrzitelnost-0

Více informací

Co je pro nás klíčové

No. 1 Klimatická změna: Do konce roku 2023 chceme mít negativní uhlíkovou stopu. A to je pozitivní!

No. 2 Lepší materiály: Pracujeme na tom, aby do konce roku 2022 tvořily 90 % našich hlavních textilních vláken materiály recyklované, obnovitelné, biologicky odbouratelné, zodpovědně a šetrně zpracované. Říkáme jim Preferred a Better.

No. 3 Odpovědný přístup ke zdrojům: Chceme mít pod kontrolou celý náš dodavatelský řetězec, včetně subodavatelů. Naše přímé dodavatele podporujeme formou školení, aby byla naše vzájemná spolupráce v souladu s naším kodexem chování.

No. 4 Obaly: Chceme ze 100 % používat recyklované nebo kompostovatelné obaly, které se mohou biologicky rozložit a vrátit zpět do přírody.

No. 5 Boj proti odpadu: Chceme podpořit oběhové hospodářství, omezení skládkování a důraz na recyklaci. V roce 2022 testujeme schéma svého cirkulárního projektu.

No. 6 Společenský dopad: Chceme, aby náš hlas byl slyšet, když jde o destigmatizaci menstruace a inkontinence. Spolu s našimi partnery napříč světem se snažíme o spravedlivější cenu a dostupnost menstruačních pomůcek a osvětu v oblasti menstruačního zdraví.

modibodi-udrzitelnost-2

Modibodi a zdroje

Textilní průmysl má významný dopad na životní prostředí. Proto věnujeme čas a energii rozvoji našich dodavatelských partnerství s výrobci, kteří přistupují ke zdrojům eticky. Při výrobě prádla spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými šicími dílnami v Číně, producenty vlny v Austrálii a pěstiteli bambusu v Asii.

V současné době mapujeme naše procesy, od dodavatelských farem a planáží až po naši výrobu. Nastavili jsme si vysoké environmentální a sociální standardy, protože chceme, aby naše výrobky měly maximální důvěru našich zákazníků, a to po celou dobu jejich životního cyklu. Zatímco mnoho značek nesleduje svůj dodavatelský řetězec až "ke kořenům", tedy k původu textilních vláken, pro nás je transparentní přístup moc důležitý.

Navrženo v souladu s přírodou

Výběr textilních vláken a produktový design ovlivňují ekologickou stopu každé značky. Jsme si vědomi toho, že velký podíl na celkovém dopadu na životní prostředí mají vstupní materiály, a tak studujeme jejich stopu, od způsobu pěstování až po konec jejich životnosti. Naším cílem je používat vlákna, při jejichž získávání jsou
praktikovány zdravé zemědělské postupy nebo splňují principy cirkulárního designu. Myšlenka opuštění paradigmatu "vyrobit - použít - vyhodit" je nám blízká, nechceme drancovat planetu a její zdroje.

modibodi-udrzitelnost-1

Standard materiálů Modibodi

NEJLEPŠÍ (Preferred)
Do této kategorie řadíme vlákna recyklovaná a obnovitelná, která jsou vysoce kvalitní, biologicky odbouratelná, zodpovědně zpracovaná s použitím minima chemikálií. Panenská vlákna se mají v rámci oběhového hospodaření vracet zpět na začátek jako surovina. Preferujeme textilní vlákna vyprodukovaná v podmínkách regenerativních zemědělských postupů a jejich produkce by měla splňovat i principy sociální udržitelnosti.

DOBRÉ (Better)
Lepší textilní vlákna jsou ta, která splňují dvě nebo více z následujících kritérií - jsou:

  • obnovitelná,
  • recyklovaná,
  • odolná,
  • se sníženým množstvím chemikálií a/nebo sníženou spotřebou vody,
  • biologicky odbouratelná,
  • vysledovatelná co do původu a procesu zpracování,
  • zodpovědně pěstovaná.

CELKEM DOBRÉ (Good)
Obnovitelná vlákna nebo recyklovaná vlákna, která splňují alespoň jedno z následujících kritérií: jsou odolná, biologicky odbouratelná, mají jasný původ nebo jsou zodpovědně zpracovaná.

POD NAŠIMI STANDARDY (Do not use)
Mezi materiály, které nesplňují naše normy, patří vlákna nízké kvality, textilie, jejichž výroba je vysoce znečišťující, materiály na konci své životnosti, biologicky nerozložitelná a nerecyklovatelná textilní vlákna.

Udržitelná vlákna

Naši návrháři ctí standard materiálů Modibodi a používají ho jako vodítko při vybírání materiálů. Tím zajišťují, že naše výrobky splňují kritéria odpovědné produkce, že dlouho vydrží a dobře fungují - tedy že jsou nepropustné. :-) Tyto normy zohledňují celý výrobní řetězec od chovu na farmě / pěstování na plantážích až po zpracování vláken, spotřebitelské použití a konec životnosti produktu.

V roce 2022 chceme dosáhnout toho, že naše materiály budou z 90 % z vláken nejvyššího standardu "Preferred" a "Better".

modibodi-udrzitelnost-4

Chemikálie a my

Pokud jde o chemikálie, působíme na naše dodavatele, aby dodržovali závazek nulového vypouštění chemických látek, tj. ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). Proaktivně hledáme alternativní řešení a zavádíme je do praxe. Přecházíme z bambusové viskózy na bambusový lyocell, který využívá výrobní procesy s uzavřeným okruhem – znovu se v něm využívají rozpouštědla a snižuje se množství odpadní vody. Bambusový lyocell je přírodní, přirozeně antibakteriální prodyšný materiál, řadí se mezi udržitelná vlákna nové generace, a to hlavně díky šetrnější výrobě a schopnosti uzavírat cyklus zdrojů.

Všechny naše produkty mají certifikaci pro bezpečnost výrobků Standard 100 Oeko-Tex®. Jde o mezinárodní certifikační systém pro kontrolu textilií, které jsou a musí být vyrobené výhradně jen z nezávadných materiálů. To, jak zpracováváme látky, máme také schváleno osvědčením BlueSign. Jde o certifikát nejvyšší ekologické šetrnosti a bezpečnosti, který je vydáván švýcarskou společností bluesign technologies® AG. Jde o standard pro bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při výrobě textilií. Ohled se bere na vše od suroviny, přes spotřebu energie a vody, použití chemikálií, vypouštěné emise i na bezpečnost a ochranu zdraví.

Udržitelné obaly

Jsme toho názoru, že obalové materiály jsou další sférou, kde můžeme naši planetu šetřit. Rozhodně bude lepší, když staré a ohrožené lesy zůstanou nedotčené a nenasytná poptávka po obalech se jim zdaleka vyhne. Dají se přece hledat různé alternativy a nové generace obalů. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme spolupracovat s kampaní Canopy Pack4Good. Iniciativa Pack4Good vyzývá čelné představitele průmyslových odvětví, aby začali uvažovat – doslova – out of the box a zavedli skutečná řešení, která sníží plýtvání a omezí zbytečné kácení lesů. V roce 2022 zavádíme politiku Canopy Package4Good při nákupu papírových výrobků a umělých celulózových tkanin, včetně zaměření na redesign a opětovné použití kartonových přepravních krabic. Více o našem závazku si přečtěte zde.

Naše současné obaly mají certifikaci Forests Stewardship Council (FSC), jsou vyrobeny minimálně ze 75 % z recyklovaného papíru a lze je po použití recyklovat.

modibodi-udrzitelnost-5