Vyhledat na blogu

Mezinárodní den menstruace

Uveřejněno: 10.05.2023
Kategorie: , Novinky , Život s menstruací

MHD. Říká vám to něco? Tedy napadne vás něco jiného než "městská hromadná doprava"? :-)

MHD je zkratka pro Menstrual Hygiene Day, tedy Mezinárodní den menstruace. Slaví se 28. 5. - a možná není težké uhádnout, proč mu náleží zrovna toto květnové datum. 28 dní je považováno za průměrnou délku menstruačního cyklu a 5 dní je zase průměrná délka menstruace.

První Mezinárodní den menstruace se uskutečnil v roce 2014 a jeho cílem bylo především šířit osvětu o menstruační hygieně, která je v mnoha částech světa na velmi špatné úrovni, a také prolomit tabu, která kolem menstruace stále panují. Po celém světě se konaly různé demonstrace za ženská práva, ale probíhaly také výstavy, filmové projekce či workshopy, kde se ženy učily šít látkové vložky nebo se dozvídaly o správné hygieně.

Menstruace je stále tak trochu tabu...

Faktem je, že ani o devět let později se o přirozeném tělesném procesu, kterým menstruace je, nemluví dost otevřeně ani v zemích, které se považují za vyspělé. Nedávný průzkum Modibodi a značky PUMA například ukázal, jak tabuizování menstruace a také nedostatek vhodných pomůcek komplikují dívkám sportování. Na druhou stranu, pokrok je patrný - a společnost je čím dál otevřenější i díky osvětovému úsilí značek, jako je Modibodi.

Mimochodem, Modibodi se zasazuje o to, aby ve zkratce MHD neznamenalo písmeno H hygienu, nýbrž zdraví (Health). Abychom slavili "Menstrual Health Day", Den menstruačního zdraví (či Den zdravé menstruace), protože o zdraví jde především a pojem hygiena je - ke škodě celé myšlenky - příliš spjat s konotacemi jako "nečistota".

Když pomůcky nejsou...

Noviny jsou od toho, abyste si přečetli, co se děje ve světě. A ponožky patří na nohy. - Přesto oboje mnohým ženám a dívkám slouží jako vložka. K naplnění definice menstruační hygieny podle UNICEF, podle které "mají mít dívky a ženy možnost používat čistý materiál, který slouží k absorbování nebo shromažďování menstruační krve, a tento materiál či pomůcka může být měněn v soukromí tak často, jak je zrovna potřeba“ mají taková nouzová řešení daleko.

Podle OSN každý měsíc menstruuje 1,8 miliardy lidí na planetě, miliony z nich však nemají možnost překonat své dny v důstojných podmínkách, aniž by byli vyloučeni z kolektivu nebo přehlíženi okolím.

Mezinárodní den menstruace se i proto snaží šířit povědomí o menstruační chudobě a možnostech pomoci. Menstruační chudoba je situace, kdy ženy a dívky nemají možnost si zajistit dostatek kvalitních potřeb pro menstruační hygienu. Kvůli nedostupnosti vhodných pomůcek často ženám a dívkám nezbývá než "své dny" řešit v sociální izolaci doma, dívky v tyto dny nechodí do školy. Problém je to zejména v rozvojových zemích, ale nejen tam!

V Česku neexistují ohledně menstruační chudoby žádná data, nevíme, jak se nedostupnost hygienických pomůcek odráží na docházce do školy... Nicméně terénní sociální pracovníci a nejen oni ví, že řada žen v horší ekonomické situaci nedostatek pomůcek řeší. Mezi organizace, které ženám v Česku s distribucí pomůcek pomáhají, patří Medici na ulici, Potravinové banky a jiné.

Zdroje: modibodi.com, clovekvtisni.cz, kalisek.cz, ilustrace: menstrualhygieneday.org

Sdílejte tento článek

Přidat komentář